top of page
Komandinio koučingo sesijos įmonių darbuotojams

Komandos efektyvumo didinimas

Šios sesijos skirtos spręsti iššūkius, trukdančius komandos darbui, ir skatinti bendradarbiavimo kultūrą. Jos suteikia Jūsų komandai įrankių, įžvalgų ir strategijų, reikalingų komandinio efektyvumo didinimui.

Registruotis nemokamam susipažinimo pokalbiui online

Kokiais atvejais naudinga?

Kaltinimo kultūra

Komandos nariai kaltina vienas kitą ir perkelia atsakomybes

Neefektyvi komunikacija

Išsiaiškinkite neveiksmingo bendravimo priežastis ir suteikite komandai strategijas aiškiems, įtakingiems ryšiams, skatinantiems bendradarbiavimą ir supratimą.

Nesuderinti komandos tikslai

Komandos nariai skirtingai interpretuoja tikslus, dėl ko nukenčia darbo kokybė.

Komandinio koučingo programa

Padidinkite komandos efektyvumą

Čia vystomas komunikacijos, bendradarbiavimo, bendros vizijos ir sklandžios narių sąveikos pagrindas, sukurianti aplinką, kurioje susijungia įvairūs įgūdžiai, siekiant padidinti produktyvumą ir pasiekti bendrų tikslų. Komandos nariai susipažįsta su unikaliomis savo kolegų stiprybėmis ir sujungia jas į sinergiją, kuri padidina komandos našumą ir tampa varomąja inovacijų ir produktyvumo jėga.

Po programos komanda turės:

Kiekvienai komandai sudaroma individuali programa ir trukmė, atsižvelgiant į komandos ypatumus ir turimus iššūkius

 • Parengti ir suskaitmeninti kriterijai, skirti komandos efektyvumui gerinti;

 • Padidėjęs psichologinis saugumas (sutartos komandos taisyklės, lavinami įgūdžiai teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį);

 • Komandos misijos ir vertybių aktualizavimas;

 • tarpasmeninių konfliktų prevencijos ir sprendimo priemonių kūrimas ir įtvirtinimas;

 • Individualių ir komandos tobulėjimo planų kūrimas ir patvirtinimas

 • prioritetinių užduočių, kurias spręs komanda, išgryninimas

Organizacijos misijos aktualizavimas

Dėmesys susitarimui dėl komandos misijos ir vertybių užtikrina, kad dalyviai derėtų su platesniais organizacijos tikslais. Šis derinimas skatina komandos narių tikslo ir įsipareigojimo jausmą.

Užduočių aiškumas ir atskaitingumas

Prioritetinių užduočių išsiaiškinimas ir bendras sprendimų sprendimas užtikrina, kad komanda susitelks į svarbiausius tikslus. Šis aiškumas padidina užduočių efektyvumą, sumažina perteklių ir pagreitina tikslų pasiekimą.

Patobulinti bendravimo įgūdžiai

Dalyviai bus geriau pasirengę konstruktyviai spręsti nesutarimus ir taip prisidėti prie darnesnės ir produktyvesnės darbo aplinkos.

Kaip tai veikia?

1. Nemokamas susipažinimo pokalbis

Nemokamas nuotolinis susitikimas su užsakovu, skirtas susipažinti, aptarti esamą situaciją komandoje, poreikius, norimus bendradarbiavimo rezultatus ir nustatyti kriterijus jiems pasiekti.

2. Sutartis

Susitariama dėl visų reikalingų parametrų (sutarties dalykas, norimi rezultatai ir jų pasiekimo kriterijai, darbų trukmė, susitikimų skaičius ir forma, apmokėjimo forma ir schema, sąveikos pobūdis, konfidencialumas ir kiti klausimai).

3. Komandinio koučingo sesijos

Kiekvienai komandai sukuriama individuali programa, atsižvelgiant į komandos ypatumus, įmonės kultūrą ir sprendžiamas užduotis ir trukmę.

Zaneta Aleksejeva

Žaneta Aleksejeva

Koučingo specialistė, konsultantė, lektorė

Padedu įmonėms didinti darbuotojų efektyvumą, gerinti komunikaciją, dalintis žiniomis, nustatyti dalyvių stipriąsias ir silpnąsias puses, paskirstyti užduotis, išsikelti tikslus, planuoti žingsnius ir išlaikyti įsipareigojimą vykdyti įmonės misiją.

Veikla

Jau daugiau nei 13 metų vedu paskaitas, mokymus ir seminarus įvairiomis verslo vystymo ir saviugdos temomis, padedu komandoms ir grupėms organizacijose įgyti naujų žinių ir patirties. Turiu du aukštuosius – teisės magistro ir verslo vadybos magistro (Verslo vystymo programa, cum laude), daugiau nei 7 metus konsultuoju vartotojų ir įmonės kontaktinių taškų gerinimo klausimais.

Praktiniai metodai

Savo praktikoje pastebėjau, kad yra efektyvių komandų – jos greitai mokosi, įsigilina į programos medžiagą ir yra linkusios ją nedelsiant pritaikyti, atnešdamos naudą ir pokyčius savo verslui. Pradėjau domėtis, kuo efektyvios komandos ir grupės iš tikrųjų skiriasi nuo įprastų? Ieškodama atsakymų į šiuos klausimus susipažinau su komandos ir grupės koučingo metodais. Ir čia pradėjau gauti atsakymus į savo klausimus. 2022 metais baigiau International Univiersity Global Coaching studijas, taip pat komandinio, grupinio koučingo ir mastermind principus ir pradėjau juos taikyti praktikoje.

Ačiū, kad pasitikite manimi ir mano darbu

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
LR Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriaus istaiga
Lietuvos Raudonasis Kryzius
UAB DSP Plius
Clients Logo
Image by Van Tay Media

Pirmas žingsnis
Kvietimas susipažinti

Nemokamas susipažinimo pokalbis

Tikslas: įgyti įžvalgų ir paaiškinti koučingo programos procesą.

Susitikimo darbotvarkė: Susipažinimas, prisistatymas. Esamos sutuacijos komandoje, Jūsų poreikių, užklausų,  koučingo proceso, galimybių ir rezultatų aptarimas. Klausimai ir atsakymai. Galimybė užduoti visus dominančius ir patikslinančius klausimus dėl koučingo ar sesijų turinio ir metodų. ​ Trukmė: apie 20–30 minučių prisijungus (per Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp, Messenger, Telegram)​.

Evidence-based Research on the Effectiveness of Coaching

 • Measuring Change: Evaluating Health and Wellness Coaching Performance, Outcomes and ROI

 • 2014 Poster Award: The Coaching Ripple Effect: The Individual and Systemic Level Influence of Leadership Development

 • 2013 Poster Award: The Impact of Emotional Intelligence and Executive Coaching on Leadership Effectivenes

 • Webinar: Vision based Coaching Optimizing Mind and Body for Leader Development

 • Applied Positive Psychology in Organizations

 • Coaching effectiveness survey instruments: taking stock of measuring the immeasurable

 • Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context

Dalintis žiniomis ir padėti

Sukaupusi daugiau nei 12 250 mokymo valandų ir daugiau nei 13 metų dėstymo patirtį, aš pernešu žinias iš įvairių sričių į seminarus, mokymus ir individualias sesijas.

Norintys paskaityti straipsnius, kuriuose dalinuosi savo mintimis, pastebėjimais, gauti medžiagos rekomendacijų ir gilintis į naujas temas, kviečiu aplankyti tinklaraštį ar socialinius tinklus.

 • alt.text.label.LinkedIn
 • Whatsapp
 • alt.text.label.Instagram
 • alt.text.label.Facebook
bottom of page