top of page
  • Writer's pictureŽaneta Aleksejeva

Komandos lyderio funkcijos

Komanda. Lyderis. Tiesioginis ryšys. Moksliniais tyrimais įrodytas lyderio poveikis komandos efektyvumui, produktyvumui, mokymuisi.


Ką gi daro komandos lyderis?


Kokios jo funkcijos?


Jeigu būtumėte/esate komandos lyderis(-ė), kokios būtų Jūsų funkcijos?


1. Pagalba sprendžiant užduotį

◾Dėmesio sutelkimas į tikslą

◾Struktūravimas siekiant rezultatų (planavimas, organizavimas)

◾Pagalba ieškant užduoties sprendimų

◾Mokymas

◾Kokybės išlaikymas (rezultatų vertinimas, grįžtamasis ryšys)


2. Pagalba gerinant santykius:

◾Konfliktų sprendimas

◾Bendravimo skatinimas

◾Poreikių tenkinimas ([arėmimas, užtarimas)

◾Elgesio taisyklių, principų modeliavimas

◾Lojalumo komandai, vieningumo stiprinimas

◾Pasitikėjimo kūrimas


3. Proaktyvus tinkamos išorinės aplinkos formavimas

◾Reikiamų santykių kūrimas ir palaikymas

◾Užtarimo ir išteklių užtikrinimas

◾Apsaugojimas

◾Išorinio pripažinimo ir įvertinimo užtikrinimas

◾Informacijos gavimas


Galima detalizuoti kiekvieną iš šių punktų ir papunkčių. Nes kiekviename iš jų slypi dalelė bendros komandos ir komandinės lyderystės sėkmė.


Kokias funkcijas beatliktumėte šiandien - lyderio ar komandos/grupės nario - linkiu efektyvumo, produktyvumo ir mokymosi vardan užsibrėžto asmeninio ir bendro tikslo.

Comments


bottom of page